ПРОГРАМА Информация за пълната програма на DiVino.Taste

Разгледайте интересната прогарама с майсторски класове и изберете вашия любим

14.00 - 16.00
speaker-1

DiVino.Taste

Изложение - дегустация само за професионалисти и медии

В посочените часове достъп до изложението ще имат единствено професионалисти и медии

16.00 - 21.00
speaker-1

DiVino.Taste

Изложение - дегустация за всички посетители

Изложението е отворено за всички посетители и любители на виното

11:00 - 20:00
speaker-1

DiVino.Taste

Изложение - дегустация за всички посетители

Изложението е отворено за всички посетители и любители на виното

10:00 - 12:00
speaker-1

Костас Лирис | Kostas Liris

Непознатият зехтин | The Unknown Extra Virgin Olive Oil

Майсторски клас | Masterclass

Въпреки че е най-старото използвано масло, екстра върджин зехтинът (EVOO) е все още и най-малко познатото. Нека открием присъщите качества на тази суперхрана – може би единствената мазнина, която съчетава насладата на сетивата чрез аромати и вкус с уникални фармацевтични и козметични свойства. При повече от 1500 разновидности и производство по цялата планета, е почти невъзможно да не откриете онзи зехтин, който ще ви накара да се влюбите безусловно.Нека се опитаме заедно да преоткрием този добър непознат – екстра върджин зехтина.
На майсторския клас ще бъдат дегустирани 6 екстра върджин маслинови масла от различни сортове: коронейки, арбекина, арбосана, манаки, егейска труба, както и един по-зрял зехтин. Класът ще се фокусира и върху различията между сортовете и ще проследи как се променя зехтинът в зависимост от начина на употреба.

Although Extra virgin olive oil (EVOO) is the oldest oil used, it is still the most unknown one. Let's discover the inherent qualities of this superfood – probably the only fat that combines the pleasure of the senses, aromas and flavors with unique pharmaceutical and cosmetic properties. With more than 1500 varieties and a cultivation spread all over the earth, it is extremely difficult not to find the one that will make you absolutely love it.
Varieties of the olive oils that will be tasted during the class: Koroneiki , Arbequina, Arbosana, Manaki, Aegian Throuba and one mature oil. The class will be also focused on differences between varieties and how the same olive oil can differ depends on the way it is used.
Let's try together to discover again this unknown extra virgin olive oil.

(английски език, симултанен превод на български | English & translation into Bulgarian)

Цена 90 лв

bye-ticket-button

12:15 - 14:15
speaker-1

Яна Петкова и Ирина Софранова | Yana Petkova & Irina Sofranova

The Big Orange. Кехлибарената страна на Европа. | The Amber Side of Europe.

Майсторски клас | Masterclass

За Яна и Ирина темата за вината с минимална интервенция винаги е будела интерес, любопитство и уважение. В последните години, освен че дегустират фокусирано такива вина и посещават биодинамични производители и изби, произвеждащи изцяло натурални и оранжеви вина, двете се ангажират със собствени негосиантски проекти, произвеждайки експериментални вина с минимална интервенция. В майсторския клас The Big Orange. Кехлибарената страна на Европа ще има представителна дегустационна и теоретична извадка на едни от най-интересните вина от Стария континент от 8 различни дестинации. Освен стилово и сортово, те се различават и като философия. На вас остава да изградите или обърнете перспективата си за натуралните вина. Ще се запознаете с една различна винена Европа.

For Yana and Irina, the topic of wines with minimal intervention has always aroused interest, curiosity and respect. In recent years, they focus on tasting such wines and visiting biodynamic producers and wineries producing all-natural and orange wines. And what’s more, both ladies are committed with their own negociant projects, producing experimental wines with minimal intervention. In The Big Orange. The amber side of Europe. they will offer a representative tasting and theoretical excerpt of some of Europe's most interesting wines from 8 different destinations. They differ in style and varieties, as well as in philosophy. It is up to you to build or change your perspective on natural wines. You will get to know a different Wine Europe.

Цена: 150 лв

bye-ticket-button

11:00 - 19:00
speaker-1

DiVino.Taste

Изложение - дегустация за всички посетители

Изложението е отворено за всички посетители и любители на виното

10:00 - 12:00
speaker-1

Агнеш Немет | Agnes Nemeth

Кава и още – чудодейните испански мехурчета | Cava and beyond – the miraculous Spanish bubbles

Майсторски клас | Masterclass

Откакто през 1872 г. е създадена първата кава, испанските производители на пенливо вино постоянно търсят нови пътища. Кава и бунтарски мехурчета от най-добрия регион за пенливо вино в Испания, Пенедес, и от най-добрите производители. Минимум захар, максимум вкус.

Since the first pioneer cava was made in 1872, Spanish sparkling wine makers have been constantly looking for new paths. Cavas and rebel bubbles from the best sparkling wine region of Spain (Penedés), and from the best producers. Minimum sugar, maximum flavour.

(английски език, симултанен превод на български | English & translation into Bulgarian)

Цена 120 лв

sold-out-button

12:15 - 14:15
speaker-1

Димитър Димов | Dimitar Dimov

Леки червени вина: светлото бъдеще на старите балкански сортове | Light Red Wines: the Bright Future of Old Balkan Varieties

Майсторски клас | Masterclass

При тези вина по-малко е повече! Прословутите в миналото балкански сортове, чиито вина характеризираме като леки червени, днес постепенно се завръщат. Векове тези сортове са ревностно отглеждани, заради оригиналния характер на вината от тях. За разлика от пино ноар, който дава сходни стилистично бургундски вина, последните десетилетия на Балканите тези сортове бяха пренебрегнати и заменени с други, за по-голяма концентрация. Леките червени вина се характеризират със слаб до среден интензитет на цвета и на тялото, но компенсират с атрактивност и комплексност на аромата, с хармония и елегантност. Това са вина, които изразяват ярко характера на сорта, адаптиран хилядолетия към съответния тероар.
Ще представим кадарка (гъмза) от Румъния, България; карасакъз и папазкарасъ (черна папазка) от Турция и прокупац (зарчин) от Сърбия

In these wines less is more! The once famous Balkan varieties, whose wines we define as light reds, are gradually making a comeback today. For centuries, these varieties have been zealously cultivated, because of the original character of their wines. Unlike Pinot Noir, which produces stylistically similar Burgundian wines, in recent decades in the Balkans these varieties have been neglected and replaced by others, for more concentration. Light red wines are characterized by low to medium intensity of color and body, but compensate with intensity and complexity of aroma, with harmony and elegance. These are wines that vividly express the character of the variety, adapted over millennia to the respective terroir.
We will taste Kadarka (Gamza) from Romania, Bulgaria; Karasakiz and Papazkarasi from Turkey and Prokupac (Zarcin) from Serbia.

Цена 120 лв

bye-ticket-button