Black Sea Gold

Черноморско злато

Black Sea Gold представя Foss Marai в България.

Марката Foss Marai от Валдобиадене (Венето) олицетворява високата класа в италианското производство на пенливи вина и е призната в Италия и по света като символ на престиж. Слоганът Leniter in itinere (Бавно по пътя) изразява философията на Foss Marai и води производството към създаване на вина от висок клас и пенливи вина с безупречно качество. Една компания, която непрекъснато експериментира и въвежда новости. Leniter in itinere говори за вината на Foss Marai: произведения на изкуството, с елегантно присъствие във всяка чаша - шедьоври, на които да се наслаждавате.

.........................................................................

Black Sea Gold presents Foss Marai in Bulgaria.

The Foss Marai brand - Valdobbiadene (Veneto), embodies excellence in italian sparkling wine production and is recognised in Italy and around the world as a symbol of prestigious wines. The "Leniter in itinere” (Slowly on the way) tagline expresses Foss Marai's philosophy and leads production to create high-end wines and sparkling wines of impeccable quality. "Leniter in itinere" opens a window on a company that is constantly experimenting, changing and innovating. "Leniter in itinere" speaks of Foss Marai creating: works of art, elegance in every glass, masterpieces to be enjoyed.