Business Solutions Bulgaria

Бизнес сошюшънс България

Бизнес Солюшънс България обединява консолидираните повече от 30 години  знания на професионалисти в областта на бизнес консултациите, маркетинга и интернационализацията, с намерението да подпомага стартирането на широкоспектърни проекти за развитие на индустриални и търговски компании.
През 2016 г. стартират и собствен проект като вносител на италиански вина. Целта е да достигнат до българския пазар вина от всички италиански региони.
Портфолиото на фирмата се увеличава непрестанно и има за цел да предлага вина, вариращи от базово ниво, но с добро качество, до истински великолепия. В момента представят следните винопроизводители:

Cecilia Beretta, Венето
Batasiolo, Пиемонте
Cantina di Colonnella, Абруцо
Vespa, Пулия
Forno, Кампания
Pizzogallo, Умбрия
Bixio, Верона-Венето
Luca Ricci, Тревизо-Венето
Casteani, Тоскана

За контакт:
Гаетано Ладзерини – Mobile: +39-348-0829419

Email: vino@bsbul.com

..................................................

Business Solutions Bulgaria brings together consolidated knowledge, for over thirty years, of professionals in business consultancy, marketing, and internationalization, intending to start an all-round development project for industrial and commercial companies.
In 2016 they started their project as an importer of Italian wines. The target is to propose Bulgarian Market wines from all the Italian regions.
So the Portfolio is ever-increasing and aims to propose wines ranging from entry-level, but with good quality, to real excellences. Currently, the company represents the following Winemakers:

Cecilia Beretta, Veneto
Batasiolo, Piemonte
Cantina di Colonnella, Abruzzo
Vespa, Puglia
Forno, Campania
Pizzogallo, Umbria
Bixio, Verona-Veneto
Luca Ricci, Treviso-Veneto
Casteani, Toscana

Contacts:
Mr. Gaetano Lazzerini – Mobile: +39-348-0829419

Email: vino@bsbul.com