Château Purcari

Шато Пуркари

Purcari Wineries Group е една от най-големите компании за производство на вино и ракия в Централна и Източна Европа, с около 1450 хектара лозя в три държави: Молдова, Румъния и България. Групата управлява четири винарски изби - Château Purcari, Crama Ceptura, Bostavan Winery и Angel's Estate, както и дестилерията Divin Bardar.
Château Purcari, водещата им винарна в Молдова, произвежда вино от 1827 г. насам и днес е най-значимата винарна в страната. За мнозина Молдова не е най-предпочитаната винена страна, но историята показва, че всъщност няма друга държава в света, която да е по-зависима от виното.
Château Purcari е разположена в известния регион Ștefan Vodă в югоизточна Молдова, тя е заобиколена от две езера и 300 хектара собствени лозя по заоблените хълмове, промивани от свежи и чисти въздушни течения откъм близкото Черно море. С дълбоките си черноземи върху варовикова скала, идеални за лозя, историята и репутацията на виното Château Purcari датират още от 1827 г. Първият световен медал за винарната на изложението в Париж през 1878 г. превръща Negru de Purcari в молдовска винена икона. Това отличие привлича вниманието и на британската кралска фамилия и става предпочитаното вино на кралица Елизабет II.
Усилията на Château Purcari за отглеждане на местни сортове като фетяска неагра и рара неагра са помогнали за възраждането на тези местни сортове. Рара неагра присъства в много от вината на Château Purcari както в купажи, включително във водещото Negru de Purcari, така и като самостоятелен сорт. Винарната отглежда и международни сортове грозде, като саперави, пино ноар, шардоне и други, които демонстрират изключителните качества на тероара.

.........................................................................................

Purcari Wineries Group is one of the largest wine and brandy ventures in Central and Eastern Europe, managing around 1,450 hectares of vineyards in three countries: Moldova, Romania, and Bulgaria. The group operates four wineries – Château Purcari, Crama Ceptura, Bostavan Winery, and Angel’s Estate – as well as the Divin Bardar distillery.
At Château Purcari, their flagship winery in Moldova, they’ve been making wine since 1827. For many, Moldova is not a top-of-mind wine country, yet history shows that in fact, no country in the world is more dependent on wine than Moldova.
Château Purcari, the flagship winery of the Purcari Wineries Group, is Moldova’s most important winery. Located in the renowned Ștefan Vodă region in southeast Moldova, it is surrounded by two lakes and 300 hectares of its vines on rolling hills, washed by fresh, clean air from the nearby Black Sea.

With its deep black soils over limestone bedrock, perfect for grapevines, Château Purcari’s wine history and reputation date back to 1827. Its first global medal at the Paris exhibition in 1878 turned its Negru de Purcari into a Moldovan wine icon. In addition, this medal brought royal attention because it became the preferred wine to Queen Elizabeth II.

Château Purcari’s efforts to grow local varieties such as Fetească Neagră and Rară Neagră, have helped to rehabilitate these indigenous grapes. Rară Neagră features in many of Château Purcari’s wines both as a blending component – including in the flagship Negru de Purcari – and as a single varietal. The winery also grows international grapes like Saperavi, Pinot Noir, Chardonnay, and more, which showcase the excellence of the terroir.