Кристиан Гонсалес Толедо | Christian González Toledo

експортен директор на ENATE Group | export director of ENATE Group

Кристиан Гонсалес Толедо е експортен директор на ENATE Group в Испания, която се състои от ENATE и Laus в DOP Сомонтано и Las Moradas de San Martín в DOP Винос де Мадрид. В продължение на повече от 25 години професионална кариера Кристиан е заемал отговорни длъжности в други престижни винарни като Torres и Pere Ventura. Запален по виното и неговата култура, Кристиан се обучава в Wine and Spirit Education Trust и получава WSET диплома през 2012 г.
.......................
Christian is the export director of ENATE Group in Spain, formed by ENATE and Laus at the DOP Somontano and Las Moradas de San Martín at DOP Vinos de Madrid. During more than twenty-five years of professional career, Christian has held positions of responsibility in prestigious wineries such as Torres and Pere Ventura. Passionate about wine and its culture, Christian has trained at the Wine and Spirit Education Trust (WSET), where he obtained a Diploma in 2012.

15.00 - 16.15

Събота | Saturday 18 Май | 18 May

Непознатият тероар на Гредос през вината на Лас Морадас де Сан Мартин | The unknown terroir of Gredos through the wines of Las Moradas de San Martín

Майсторски клас | Masterclass

18 май 2024, 15:00 - 16:15

bye-ticket-button

Разположен в сърцето на планинската верига Гредос, Сан Мартин де Валдеиглесиас – едва на 70 км западно от Мадрид, принадлежи към район, исторически свързан с виното. Разположено на 870 м надм. вис., уникалното имение Las Moradas de San Martin притежава 21 ха лозя с отличен потенциал (17 ха гарнача и 3,4 хектара албийо реал), в които съжителстват млади и стари лозя на повече от 100 години. Това е място с впечатляващи традиции във винопроизводството, документирани още през XIII век, въпреки че има сведения за винарство по тези земи дори от римско време. Майсторският клас ще представи забележителни вина от този малко познат у нас, но голям тероар.

Майсторският клас ще се проведе на английски език, без превод на български.

............

Located in the heart of the Gredos mountain range, San Martín de Valdeiglesias – just 70 km west of Madrid – belongs to an area historically associated with wine. Located at 870 m above sea level, the unique Las Moradas de San Martín estate has 21 hectares of vineyards with excellent potential (17 hectares with Garnacha and 3.4 hectares Albillo real), where young and old vines of more than 100 years coexist. This is a zone with an impressive tradition of winemaking, documented as far back as the 13th century, although there are records of winemaking in these lands even from Roman times. The masterclass will present remarkable wines from this little-known but great terroir.

The Masterclass will be held in English, without translation into Bulgarian.

Вина | Wines
Las Moradas de San Martín Albillo Real 2022
Las Moradas de San Martín Senda 2020
Las Moradas de San Martín Initio 2018
Las Moradas de San Martín Las Luces 2018
Las Moradas de San Martín Las Luces 2011

Цена до 14 май: 40 лв.

Цена от 15 май: 60 лв.

bye-ticket-button