Delion

Делион

Делион е водеща компания в България с 25 години утвърден опит в областта на маркетинг и дистрибуция на напитки, тютюневи и захарни изделия. Компанията постоянно разширява портфолиото си, а с това добавя и нови партньорства към вече изградените. Именно дългогодишните бизнес отношения формират безупречната ѝ репутация. Те свидетелстват за експертно познаване на пазара, както и за правилно активиране на нови продукти в търговска среда. Компанията управлява над 90 световноизвестни марки и е редовно награждавана от партньорите си за провеждане на добри практики.

....................................................................................

Delion is a leading company in Bulgaria with 25 years of experience in the field of marketing and distribution of beverages, tobacco, and sugar confectionery. The company is constantly expanding its portfolio, thereby adding new partnerships to the already established ones. It is the long-term business relationships that form its impeccable reputation. They demonstrate expert knowledge of the market as well as proper activation of new products in a commercial environment. The company manages over 90 world-renowned brands and is regularly awarded by its partners for conducting good practices.