Франческо Джардино | Francesco Giardino

Мениджър Експорт GAJA | GAJA Export Manager
18.00 - 19.15

Събота | Saturday 18 Май | 18 May

Пътуване през съвършенството с GAJA | A Journey through Excellence with GAJA

Майсторски клас | Masterclass

18 май 2024, 18:00 - 19:15

bye-ticket-button

Каквито и суперлативи да кажем за GAJA, няма да са достатъчни. Но една дума ще свърши добра работа - Excellence!

Един майсторски клас, на който ще опитаме вина-легенди от трите имения GAJA и ще научим някои от тайните зад тяхното съвършенство.

Централна фигура в утвърждаването на италианското лозарство в международния свят на най-добрите вина и днес вероятно най-известната винена личност в страната: Анджело Гая. Нещо повече, той е един от най-често награждаваните винопроизводители в света от известните винени критици. Без да губи от поглед традиционните ценности, големият експерт, революционер и визионер никога не е почивал на лаврите си в доста консервативния Пиемонт, а безкомпромисно е развивал икономическите и енологичните методи. Междувременно днес винарните Gaja се разпростират и в Тоскана и Сицилия. Въпреки това седалището на семейния бизнес от четвърто поколение все така се намира в известното лозарско село Барбареско.

Успехът на винарните Gaja се основава на баланса между традиция и иновации.

Харизматичната Гая - дъщерята на Анджело, работи с баща си в продължение на 20 години, а от 2013 г. поема важна роля във винопроизводството. През последните години към нея се присъединяват сестра ѝРосана и по-малкият ѝ брат Джовани.

Майсторският клас ще се проведе на английски език, без превод на български.

............

Whatever superlatives we can say about GAJA will not be enough. But one word will do for everything - Excellence!

We will taste legendary wines by the three GAJA estates and learn some of the secrets behind their Excellence.

A central figure in the establishment of Italian viticulture in the international world of the best wines and today probably the most famous wine personality in the country: Angelo Gaia. What's more, the winemaker is one of the most frequently awarded producers in the world by renowned wine critics. Without losing sight of traditional values, the great expert, revolutionary, and visionary has never rested on his laurels in the rather conservative Piedmont but has uncompromisingly developed economic and oenological methods. In the meantime, today the Gaja wineries spread to Tuscany and Sicily. However, the headquarters of the fourth-generation family business is still located in the famous wine-growing village of Barbaresco.

The success of Gaja’s wineries is built around a balance between tradition and innovation.

Angelo’s charismatic daughter Gaia has worked with her father for 20 years, and since 2013 has taken on a significant winemaking role. In recent years she has been joined by her sister Rossana and her younger brother Giovanni.

The Masterclass will be held in English, without translation into Bulgarian.

Вина | Wines

Vistamare 2023
Rossj-Bass 2022
Sito Moresco 2019
Magari 2022
Brunello 2019
Barbaresco 2021
Costa Russi 2014
Sperss 1995

Цена: 190 лв.

bye-ticket-button