Елен Жеже-Дефе | Hélène Jaeger-Defaix

собственик на избата | owner

Елен Жеже-Дефе е собственик на избата, административен и търговски мениджър на Domaine Bernard Defaix.

Целта е да запазим и подобрим характеристиките на всяко лозе и да им позволим да получат израз в нашите прецизни, чисти и минерални вина, казва Елен Дефе.

Hélène Jaeger-Defaix is owner of Domaine Bernard Defaix.

The goal is to preserve and enhance the characteristics of each vineyard and to let them express themselves into our precise, pure and mineral wines. Héléne Defaix