Italiano Vero

presented by ITA
Italiano Vero е марка на AF Development Ltd – компания, управлявана от италиански професионалисти, които работят в България и на Балканите, популяризирайки 🇮🇹 италианското знание, умение и майсторство. Тяхната мисия е внимателен подбор и промоция на италиански продукти, които са еталон за качество, произход, географска, историческа и културна идентификация. Целта им е да представляват качеството на италианските продукти и да разпространяват и популяризират историята и еногастрономическото наследство на една от най-богатите страни в света. Продуктите на Italiano Vero, които представя в България, са висококачествени вина🍷, сирена🧀, паста, сосове, сладкарски изделия, подправки...
............................................................
Italiano Vero is a brand of AF Development Ltd - a company run by Italian professionals working in Bulgaria and the Balkans, promoting Italian knowledge, skill and craftsmanship. Their mission is the careful selection and promotion of  🇮🇹 Italian products that are benchmarks of quality, origin, geographical, historical and cultural identification. Their aim is to represent the quality of Italian products and to disseminate and promote the history and enogastronomic heritage of one of the richest countries in the world. Italiano Vero's products presented in Bulgaria are high quality wines 🍷, cheeses 🧀, pasta, sauces, confectionery, spices...