Мари Дояр | Marie Doyard

собственик на избата | owner

На Мари Дояр (внучка на Андре Жакар) се дължат радикалните промени, довели до забележителните комплексност, финес и свежест на техните шампански. Когато поема семейния бизнес през 2004 г., едва на 25 години, тя се заема решително да промени профила на шампанските чрез връщане към винификация в бъчви, нисък дозаж, дълго отлежаване и липса на малолактична ферментация. Благодарение на нейната страст и далновидност, Champagne André JACQUART са все по-успешни и вече присъстват в над двайсет страни по света.

Marie Doyard (granddaughter of André Jacquard) is responsible for the radical changes that have led to the remarkable complexity, finesse and freshness of their champagnes. When she took over the family business in 2004, aged just 25, she decided to change the profile of their Champagne wines with a return to vinification in barrels, a low dosage, long aging and the absence of malolactic fermentation. Thanks to her passion and foresight, Champagne André JACQUART is now present in over twenty countries around the world.