Proftrade

presented by ITA

Компанията започва своята история през 2002, когато е създадена с цел да предоставя висококачествени вина от цял свят на българския пазар. Известни са не само като вносител и дистрибутор на качествени вина, но също така и като консултант при избора за винените листи на реномирани ресторанти и специализирани магазини за вино.
Представляват на българския пазар известни изби от Италия като CANTI, Orion Wines, Bulgarini, Tenuta Villanova и други. Proftrade е фирма, която може да предложи на клиентите си и на целия пазар перфектно съотношение между цена и качество. Портфолиото им, освен престижни италиански изби, включва продукти от всички важни винени дестинации в света. Като един от лидерите в своята област, компанията има добре организирана търговска мрежа с партньори търговци на едро във всички големи градове, които осигуряват логистични услуги в цялата страна, както и централен склад в столицата София. Имат стабилно партньорство с почти всички търговски вериги в България. Също така са силно ориентирани към ХОРЕКА пазара. Техни клиенти са ресторанти, магазини, специализирани магазини, търговски вериги, множество частни и корпоративни клиенти.

....................................................

The company began its history in 2002 when it was established to provide high-quality wines from around the world to the Bulgarian market. They are known not only as an importer and distributor of quality wines but also as a consultant for the wine lists of reputable restaurants and specialty wine shops.
They represent on the Bulgarian market famous wineries from Italy such as CANTI, Orion Wines, Bulgarini, Tenuta Villanova, and others. Proftrade is a company that can offer its customers and the whole market a perfect price-quality ratio. Their portfolio, besides prestigious Italian wineries, includes products from all important wine destinations in the world. As one of the leaders in its field, the company has a well-organized sales network with partner wholesalers in all major cities that provide logistics services throughout the country, as well as a central warehouse in the capital Sofia. They have a solid partnership with almost all retail chains in Bulgaria. They are also strongly oriented towards the HORECA market. Their customers are restaurants, shops, specialty stores, retail chains, and a lot of private and corporate clients.