Радослав Радев | Radoslav Radev

винен експерт и юрист | wine expert and lawyer

Радослав Радев е винен експерт и юрист, с дългогодишен опит в неправителствения сектор и в управлението на различни български и международни компании от винарския бранш. В момента развива собствен бизнес - мениджърско консултиране и търговия с материали и технологии за производството на вино и спиртни напитки. Автор и водещ e на WineHunt.

..............................................

Radoslav Radev is wine expert and lawyer, with many years of experience in the non-governmental sector and the management of various Bulgarian and international companies in the wine industry. He is currently developing his own business – consulting in management and trading with materials and technologies for wine and spirits production. Author and host of WineHunt.

19:00 - 20:15

Петък | Friday 17 Май | 17 May

Тайното съкровище: Лицата на рара неагра | The Secret Treasure: The Faces of Rara Neagra

Майсторски клас | Masterclass

17 май 2024, 19:00 - 20:15

bye-ticket-button

Открийте един възкръснал сорт, чиято родина е Молдова!

Рара неагра е един от най-старите винени сортове грозде, за които съществуват исторически сведения. Почти напълно изчезнал на два пъти – веднъж, заради нашествието на филоксерата в Европа, и втори път – по политико-икономически причини през 80-те години на миналия век.

Възстановяването на насажденията започва през 2003-2004 от агрономите на Chateau Purcari и в момента рара неагра е винената емблема на Молдова.

Майсторският клас ще покаже многообразието на този интересен сорт, от който се произвеждат различни видове и стилове вина.

...........................

Discover a resurrected variety native to Moldova!

Rara Neagra is one of the oldest wine grape varieties with historical records. Almost completely disappeared twice – once, due to the invasion of phylloxera in Europe, and a second time – for political and economic reasons in the 1980s.

The restoration of the vineyards began in 2003-2004 by the agronomists of Chateau Purcari and currently Rara Neagra is the wine emblem of Moldova.

The master class will show the diversity of this interesting variety, from which different types and styles of wine are produced.

Вина | Wines
Nocturne Rosé de Purcari 2023
1827 Purcari Rara Neagra 2022
Nocturne Rara Neagra 2022
Academia Purcari Rara Neagra 2019
Vinohora Rara Neagra Malbec 2021
Freedom Blend 2021
Negru de Purcari 2020


Цена до 14 май: 40 лв

Цена от 15 май: 60 лв

bye-ticket-button