Sagax

Сагакс

САГАКС ЕАД предлага изискана селекция от винарни, дестилерии и производители, предоставяйки възможности за нови, вълнуващи преживявания на тези, които търсят най-доброто от световния тероар. Разнообразното портфолио включва биодинамични и органични вина, спиртни напитки и кафе, носещи престижни отличия.
Портфолиото привлича интереса и на най-взискателните колекционери в България. САГАКС ЕАД е официален вносител на над 100 производителя от всички кътчета на света. По време на Discover Vino ще представят палитра, включваща атрактивни вина от: Италия, Испания, Гърция, Молдова, Армения, Израел и Ливан.

.................................................................................

SAGAX EAD offers a fine selection of wineries, distilleries and producers, providing opportunities for new, exciting experiences to those seeking the best of the world's terroir. The diverse portfolio includes prestigious award-winning biodynamic and organic wines, spirits and coffee.
The SAGAX portfolio attracts the interest of even the most demanding collectors in Bulgaria. The company is an official importer of over 100 wineries from all corners of the world. During Discover Vino they will present you a palette including attractive wines from: Italy, Spain, Greece, Moldova, Armenia, Israel and Lebanon.