Vayk Wines

Вайк Уайнс

Vayk Wines се гордеят със своето портфолио — една от най-добрите колекции, които могат да се намерят на световно ниво. Големият вносител има привилегията да работи с винени стопанства, които са се доказали в родината си и са заслужили правото да изнасят част от собствената си култура и традиции на други народи по света.
Днес ВАЙК Уайнс внася и дистрибутира на българския пазар повече от хиляда наименования вина, висококачествени алкохолни и други напитки от всички ценови категории. А богатата гама от аксесоари, чаши за вино и винени кабинети удовлетворява най-взискателните вкусове на истинските ценители на вино.
ВАЙК Уайнс предлагат на Discover.Vino обширна селекция от престижни и вълнуващи вина – една атрактивна витрина на впечатляващи вина от целия свят. А специален гост на събитието е коняк Frapin!

..............................................

Vayk Wines is proud of its portfolio - one of the finest collections to be found on a global level. The large importer has the privilege of working with wineries that have proven themselves in their home countries and have earned the right to export some of their own culture and traditions to other nations around the world.
Today, Vayk Wines imports and distributes more than a thousand different wines, high-quality spirits, and other beverages of all price categories to the Bulgarian market. A wide range of accessories, wine -glasses, and wine cabinets satisfies the most demanding tastes of true wine connoisseurs.
Vayk Wines offers at Discover.Vino an extensive selection of prestigious and exciting wines - an attractive showcase of impressive wines from around the world. A special guest at the event is Cognac Frapin!